TextHead

Đang tải...

TextBody
Tiếng Việt English
Hotline
Về đầu trang

ĐHCĐ CTCP Sông Đà 11 lần thứ VIII

 

Ngày 14/7/2012 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu lần thứ VIII nhiệm kỳ 2012 -:- 2017 Công đoàn Tổ hợp Sông Đà 11 đã chính thức được khai mạc. Tham dự Đại hội là 75 đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, niềm tin của hơn 1.470 cán bộ đoàn viên Công nhân viên chức - lao động toàn Tổ hợp Sông Đà 11.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Văn Quản - Ủy viên BCH Tổng liên đoàn - Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn XD Việt Nam - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Sông Đà; Về phía lãnh đạo Công ty có đồng chí Nguyễn Bạch Dương - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT và các đồng chí Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng, Phó các phòng ban chức năng và đơn vị trực thuộc Công ty tham dự Đại hội.

Đại hội đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các báo cáo của BCH Công đoàn Tổ hợp nhiệm kì VII (2007 -:- 2012).

Đại hội khẳng định: 5 năm qua trước những khó khăn thử thách của cơ chế thị trường, CNVC - LĐ Công đoàn Tổ hợp Sông Đà 11 vẫn vững vàng tin tưởng, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong lao động sản xuất, học tập và công tác góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Đại hội đã chỉ ra những thiếu sót, hạn chế của đội ngũ CNVC - LĐ và những khuyết điểm, yếu kém của hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ qua.

Đại hội xác định mục tiêu của hoạt động Công đoàn Tổ hợp trong nhiệm kỳ 2012 -:- 2017 là: “Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Hướng về cơ sở, đoàn viên, tập trung chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVC - LĐ; Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộXây dựng đội ngũ CNVC - LĐ Tổ hợp Sông Đà 11 vững mạnh có đủ bản lĩnh, trình độ và trí tuệ để xây dựng và phát triển Tổ hợp bền vững; Đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp;Nâng cao trình độ cán bộ Công đoàn, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng củng cố tổ chức Công đoàn vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu định hướng phát triển của toàn Tổ hợp. Xây dựng Tổ hợp Sông Đà 11 trở thành Đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới”.

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Công đoàn Công ty khóa VIII nhiệm kỳ 2012 -:- 2017 và 07 đồng chí đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn Tập đoàn Sông Đà khóa X.

Đại hội nhất trí quyết tâm thực hiện mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn nhiệm kỳ VIIIvới các chỉ tiêu tổng quát như sau:

- Hoàn thiện mô hình tổ chức Công đoàn và quy chế hoạt động từ Tổ hợp đến các Công ty liên kết, Công ty con và các đơn vị thành viên phù hợp với mô hình tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần;

- 100% Công đoàn cơ sở thành viên đạt tiêu chuẩn vững mạnh, trong đó 85% Công đoàn bộ phận và tổ Công đoàn đạt tiêu chuẩn vững mạnh;

- 90% cán bộ Công đoàn từ tổ trưởng trở lên được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp hoạt động Công đoàn;

- Giới thiệu, bồi dưỡng và đề nghị kết nạp 150 đoàn viên Công đoàn ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam;

Đại hội kêu gọi cán bộ đoàn viên, CNVC - LĐ và các cấp Công đoàn Tổ hợp Sông Đà 11 phát huy truyền thống hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí vượt qua mọi thử thách, khó khăn, phấn đấu đưa nghị quyết Đại hội VIII Công đoàn Tổ hợp trở thành hiện thực.

Dưới đây là một số hình ảnh các hoạt động diễn ra tại Đại hội:

Toàn cảnh Đại hội đại biểu lần thứ VIII nhiệm kỳ 2012 -:- 2017 Công đoàn Tổ hợp Sông Đà 11

Các đại biểu và khách mời tham dự Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đồng chí Phạm Văn Quản - UV BCH Tổng Liên đoàn - UV Ban thường vụ Công đoàn XD Việt Nam - UV Ban thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Sông Đà phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Nguyễn Bạch Dương - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội tiến hành bầu cử BCH Công đoàn Công ty khóa VIII

Đồng chí Nguyễn Bạch Dương - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Công ty bỏ lá phiếu đầu tiên

TextFooter
Thông báo
Đóng