TextHead

Đang tải...

TextBody
Tiếng Việt English
Hotline
Về đầu trang

Chào mừng ĐH Công đoàn Công ty lần thứ VIII

1. Công đoàn Chi nhánh Sông Đà 11.1: Đã phát động chiến dịch thi đua 77 ngày đêm (từ ngày 15/01/2012 – 31/3/2012) nhằm hoàn thành các mục tiêu tiến độ bơm thoát nước, cung cấp điện, nước và chiếu sáng phục vụ thi công cống dẫn dòng tại Công trình Thủy điện Lai Châu, đồng thời đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua liên kết trên Công trình Thủy điện Lai Châu do Ban chỉ đạo Nhà nước và Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát động. Kết quả, các mục tiêu thi đua đã được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo công tác xây lắp, quản lý vận hành bơm thoát nước, cung cấp điện, nước và chiếu sáng phục vụ thi công cống dẫn dòng tại Công trình.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hải – PTGĐ Công ty CP Sông Đà 11 phát biểu ý kiến chỉ đạo tại lễ phát động chiến dịch thi đua

2. Công đoàn Chi nhánh Sông Đà 11.5: Đã phát động đợt thi đua 40 ngày đêm (từ ngày 21/5/2012 – 30/6/2012) nhằm hoàn thành mục tiêu đóng điện Công trình Đường dây 220kV Vân Trì – Sóc Sơn và mở rộng 2 ngăn thiết bị Trạm biến áp 220kV Sóc Sơn. Đây là công trình đường dây với quy mô lớn, điều kiện thi công phức tạp, việc giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Song CBCNV Chi nhánh Sông Đà 11.5 đã quyết tâm phấn đấu ngày đêm và đã hoàn thành mục tiêu tiến độ công trình đúng thời gian Chủ đầu tư đặt ra

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – PTGĐ CTCP Sông Đà 11 đọc diễn văn tại lễ phát động đợt thi đua

Đông đảo CBCNV Công ty CP Sông Đà 11 đang thi công trên công trường tham gia lễ phát động

Cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh cột thép vừa được lắp dựng

4. Công đoàn Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà: Đã phát động đợt thi đua 30 ngày đêm (từ ngày 15/6/2012 – 15/7/2012) tại 2 công trình: Công trình xây lắp Đường dây và mở rộng ngăn lộ Trạm biến áp 220kV Nghi Sơn – Thanh Hóa và Công trình Xây lắp điện, nước Viện bỏng Trung ương với giá trị 17 tỷ đồng. Toàn thể CBCNV Công ty đã tích cực triển khai thực hiện đạt mục tiêu đề ra

Đại diện các Đội thi công ký kết giao ước thi đua tại Công trình Xây lắp điện, nước Viện bỏng Trung ương

Đại diện Lãnh đạo CTCP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà chứng kiến việc ký kết giao ước thi đua giữa các

Đội thi công trong lễ phát động thi đua tại Công trình xây lắp Đường dây và mở rộng ngăn lộ TBA 220kV Nghi Sơn

5. Công đoàn Chi nhánh Sông Đà 11.5 – Thăng Long: Đã phát động đợt thi đua 50 ngày đêm (từ ngày 01/4/2012 – 19/5/2012) trên Công trình Đường dây 220kV Vũng Áng – Hà Tĩnh với mục tiêu hoàn thành lắp dựng 20 vị trí cột. Công trình đã hoàn thành mục tiêu tiến độ đúng thời gian.


6. Công đoàn Chi nhánh Sông Đà 11.2 – Thăng Long: Đã phát động đợt thi đua 40 ngày đêm (từ ngày 22/4/2012 – 03/5/2012) trên Công trình Đường dây 220kV và Trạm biến áp cấp điện thi công giai đoạn I – Nhà máy Thủy điện Đồng Nai. Công trình đã hoàn thành mục tiêu tiến độ đúng thời gian.

Để tiến tới Đại hội Công đoàn Tổ hợp Sông Đà 11 lần thứ VIII – nhiệm kỳ 2012 – 2017 khai mạc vào trung tuần tháng 7/2012 trong thời gian qua BCH Công đoàn hợp Sông Đà 11đã tập trung chỉ đạo 12 Công đoàn thành viên và 22 Công đoàn bộ phận, 45 tổ Công đoàn tiến hành Đại hội nhiệm kỳ đảm bảo đúng quy trình và mục đích, yêu cầu đặt ra.

Dưới đây là hình ảnh Đại hội tại Công đoàn các cấp thuộc Công đoàn Tổ hợp Sông Đà 11

Đại hội Công đoàn Cơ quan Công ty

Đại hội Công đoàn Chi nhánh Sông Đà 11.9

Đại hội Công đoàn Nhà máy Thủy điện Thác Trắng

Đại hội Công đoàn Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà 11

Đại hội Công đoàn Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Đại hội Công đoàn Công ty CP Thủy điện Nà Lơi

Ngô Văn Đễ, Li Ping (Tổng hợp)

 

TextFooter
Thông báo
Đóng