TextHead

Đang tải...

TextBody
Tiếng Việt English
Hotline
Về đầu trang

Thành tích đạt được

  • Huân chương Lao động hạng Ba (Số 215) ngày 20/01/1986.
  • Huân chương Lao động hạng Nhì (Số 248) năm 1989.
  • Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn ngành Xây dựng năm 2000, 2001.
  • Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng năm 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
  • Bằng khen của Chính phủ (Số 266) ngày 10/04/2002.
  • Cờ Công đoàn xuất sắc ngành Xây dựng năm 2001, 2002, 2003.
  • Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2004.
  • Huân chương Lao động hạng Nhất (Số 18) ngày 10/04/2005.
TextFooter
Thông báo
Đóng