TextHead

Đang tải...

TextBody
Tiếng Việt English
Hotline
Về đầu trang

Năng lượng

Năm 2015, Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu, tổng giá trị sản lượng lên tới hơn 1.200 tỷ đồng đạt 121% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt gần 83 tỷ đồng chiếm 179% kế hoạch, nộp ngân sách hơn 58 tỷ đồng đạt 108%, đảm bảo việc làm và ổn định đời sống cho trên 1.300 CBCNV toàn Công ty, đem về mức thu nhập bình quân 8,3 triệu đồng/người/tháng.

Thủy điện

Thủy điện

Công ty Cổ phần Sông Đà 11 hiện sở hữu hàng trăm đầu xe máy chuyên dùng các loại cùng với các thiết bị công nghiệp của các hãng sản xuất nổi tiếng trên thế giới...

Năng lượng gió

Năng lượng gió

Công ty Cổ phần Sông Đà 11 hiện sở hữu hàng trăm đầu xe máy chuyên dùng các loại cùng với các thiết bị công nghiệp của các hãng sản xuất nổi tiếng trên thế giới...

Năng lượng mặt trời

Năng lượng mặt trời

Công ty Cổ phần Sông Đà 11 hiện sở hữu hàng trăm đầu xe máy chuyên dùng các loại cùng với các thiết bị công nghiệp của các hãng sản xuất nổi tiếng trên thế giới...

TextFooter
Thông báo
Đóng