TextHead

Đang tải...

TextBody
Tiếng Việt English
Hotline
Về đầu trang

Lĩnh vực hoạt động

Năng lực xe máy thiết bị

Công ty Cổ phần Sông Đà 11 hiện sở hữu hàng trăm đầu xe máy chuyên dùng các loại cùng với các thiết bị công nghiệp của các hãng sản xuất nổi tiếng trên thế giới, đảm bảo cho thi công các dự án, công trình lớn với mọi quy mô trên phạm vi toàn quốc và nước ngoài. Công ty luôn chú trọng nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, tăng cường đổi mới trang thiết bị phù hợp với yêu cầu đòi hỏi ngày một cao...

Xem thêm
Công ty cổ phần Sông Đà 11: Khẳng định vị thế trong lĩnh vực xây lắp điện

Công ty cổ phần Sông Đà 11 là doanh nghiệp hàng đầu trong khối xây lắp của Tổng Công ty Sông Đà về lĩnh vực xây lắp đường dây và trạm điện. Hơn 10 năm qua, Công ty đã dần tạo dựng được thế đứng vững vàng với việc tham gia thi công nhiều gói thầu quan trọng của ngành Điện lực Việt Nam. 

Xem thêm
Công ty cổ phần Sông Đà 11: Thành  công từ đột phá

Năm 2015, Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu, tổng giá trị sản lượng lên tới hơn 1.200 tỷ đồng đạt 121% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt gần 83 tỷ đồng chiếm 179% kế hoạch, nộp ngân sách hơn 58 tỷ đồng đạt 108%, đảm bảo việc làm và ổn định đời sống cho trên 1.300 CBCNV toàn Công ty, đem về mức thu nhập bình quân 8,3 triệu đồng/người/tháng.

Xem thêm
Năng lượng

Năm 2015, Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu, tổng giá trị sản lượng lên tới hơn 1.200 tỷ đồng đạt 121% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt gần 83 tỷ đồng chiếm 179% kế hoạch, nộp ngân sách hơn 58 tỷ đồng đạt 108%, đảm bảo việc làm và ổn định đời sống cho trên 1.300 CBCNV toàn Công ty, đem về mức thu nhập bình quân 8,3 triệu đồng/người/tháng.

Xem thêm
TextFooter
Thông báo
Đóng