Bảng giá chứng khoán
Mã CK Mã TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Liên kết
Các đơn vị thành viên
Những thành tích đạt được
 

- Huân chương Lao động hạng Ba (Số 215) ngày 20/01/1986.

- Huân chương Lao động hạng Nhì (Số 248) năm 1989.

- Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn ngành Xây dựng năm 2000, 2001.

- Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng năm 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.

- Bằng khen của Chính phủ (Số 266) ngày 10/04/2002.

- Cờ Công đoàn xuất sắc ngành Xây dựng năm 2001, 2002, 2003.

- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2004.

- Huân chương Lao động hạng Nhất (Số 18) ngày 10/04/2005.

 
Tin liên quan
Những thành tích đạt được(15/01/2013)