Ngày 25/11/2020, tại Nhà máy điện mặt trời Phong Phú đã diễn ra lễ phát động Phát động đợt thi đua 30 ngày cao điểm sản lượng và hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020 và chào mừng số điện thứ 100 triệu kWh...

Bảng giá chứng khoán
Mã CK Mã TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Liên kết
Các đơn vị thành viên
Những thành tích đạt được
 

- Huân chương Lao động hạng Ba (Số 215) ngày 20/01/1986.

- Huân chương Lao động hạng Nhì (Số 248) năm 1989.

- Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn ngành Xây dựng năm 2000, 2001.

- Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng năm 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.

- Bằng khen của Chính phủ (Số 266) ngày 10/04/2002.

- Cờ Công đoàn xuất sắc ngành Xây dựng năm 2001, 2002, 2003.

- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2004.

- Huân chương Lao động hạng Nhất (Số 18) ngày 10/04/2005.

 
Tin liên quan
Những thành tích đạt được(15/01/2013)