Ngày 25/11/2020, tại Nhà máy điện mặt trời Phong Phú đã diễn ra lễ phát động Phát động đợt thi đua 30 ngày cao điểm sản lượng và hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020 và chào mừng số điện thứ 100 triệu kWh...

Bảng giá chứng khoán
Mã CK Mã TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Liên kết
Các đơn vị thành viên
Người thợ Sông Đà 11 chinh phục đỉnh To Buông
 

Xin mời click vào đây để xem bài viết: Người thợ Sông Đà 11 chinh phục đỉnh To Buông