Bảng giá chứng khoán
Mã CK Mã TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Liên kết
Các đơn vị thành viên
ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 HOÀN THÀNH BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW 4 (khóa XI)

SD11 - Từ Ngày 01 tháng 12 năm 2012, Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI); BTV Đảng ủy Công ty đã thành lập 02 tổ công tác, một tổ do đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty là tổ trưởng; một tổ do đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Công ty là tổ trưởng và cán bộ các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Công ty là tổ viên, các Tổ công tác đã chủ động hướng dẫn, kiểm tra và sắp xếp thời gian, thống nhất với cơ sở Đảng được phân công và triển khai tiến hành tổ chức Hội nghị kiểm điểm đạt kết quả và đúng kế hoạch đề ra.

 

Từ Ngày 01 tháng 12 năm 2012, Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI); Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Sông Đà, Tổ trưởng tổ công tác đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị; đến dự Hội nghị còn có đồng chí Phạm Khắc Tập - Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng Công ty cùng các đồng chí trong Tổ công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) của Đảng ủy Tổng Công ty Sông Đà.

Đồng chí Lê Văn Châu - P. Bí thư Đảng ủy TCT Sông Đà, Tổ trưởng tổ công tác đến dự và chỉ đạo Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTW4 (Khóa XI) của Đảng bộ CTCP Sông Đà 11

Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã thành lập 02 tổ công tác, một tổ do đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty là tổ trưởng; một tổ do đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Công ty là tổ trưởng và cán bộ các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Công ty là tổ viên, các Tổ công tác đã chủ động hướng dẫn, kiểm tra và sắp xếp thời gian, thống nhất với cơ sở Đảng được phân công và triển khai tiến hành tổ chức Hội nghị kiểm điểm đạt kết quả và đúng kế hoạch đề ra.

Từ ngày 05 tháng 12 đến ngày 16/12/2012, toàn bộ 12 cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Công ty (bao gồm 03 Đảng bộ bộ phận và 09 Chi bộ) đã triển khai Hội nghị kiểm điểm, trong đó:

- Số cấp ủy có Ban Chấp hành: 03 cơ sở Đảng;

- Số Chi bộ có cấp ủy: 07 cơ sở Đảng;

- Số Chi bộ không có cấp ủy: 2 cơ sở Đảng.

Hội nghị tại Chi bộ Chi nhánh Sông Đà 11.1 - Đảng bộ CTCP Sông Đà 11

Hội nghị tại Chi bộ NMTĐ Thác Trắng - Đảng bộ CTCP Sông Đà 11

Hội nghị tại Chi bộ CTCP Thủy điện Nà Lơi - Đảng bộ CTCP Sông Đà 11

Hội nghị tại Đảng bộ CTCP Kỹ thuật điện Sông Đà - trực thuộc Đảng bộ CTCP Sông Đà 11

Đến nay, Đảng ủy Công ty đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI), cụ thể: Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty và 05 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty; 03 tập thể Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ phận, 15 Ủy viên BCH; 07 tập thể chi ủy cơ sở và 21 đồng chí cấp ủy viên.

Qua việc tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các cơ sở Đảng đã đạt được kết quả như sau:

- Công tác chuẩn bị Hội nghị kiểm điểm của các tập thể và cá nhân các cơ sở Đảng trực thuộc được tiến hành nghiêm túc, cách thức tiến hành đảm bảo theo tinh thần Nghị quyết TW 4 dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Tổng Công ty và Đảng ủy Công ty.

- Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý, tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia góp ý của các tổ chức, cá nhân được thực hiện nghiêm túc, trung thực và đúng hướng dẫn của Trung ương, Tổng Công ty và Đảng ủy Công ty.

- Báo cáo kiểm điểm của các tập thể và cá nhân đều bám sát 3 nội dung của Nghị quyết TW 4, chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Đảng ủy Tổng Công ty và Đảng ủy Công ty. Trong đó tập trung vào nội dung đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; đã nêu những ưu điểm, chú trọng những hạn chế, yếu kém, phân tích nguyên nhân và đề ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

- Hội nghị kiểm điểm đã diễn ra nghiêm túc, thẳng thắn chân tình và có tính chất xây dựng. Trong thảo luận góp ý kiến, 100% các đại biểu tham dự Hội nghị đều phát biểu. Các ý kiến phát biểu không hạn chế về thời gian và số lần; các ý kiến đi thẳng vào vấn đề, không có biểu hiện lợi dụng kiểm điểm để nói xấu gây mất đoàn kết nội bộ. Qua thảo luận đã thống nhất đánh giá các tập thể và cá nhân không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

- Trong quá trình kiểm điểm các tập thể và các cá nhân, các đơn vị vẫn đảm bảo điều hành các công việc bình thường.

- Đối chiếu với 12 điểm biểu hiện chủ yếu của việc kiểm điểm không đạt yêu cầu, nhận thấy kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XI) của các tập thể và cá nhân Đảng ủy Công ty và các cơ sở Đảng trực thuộc bước đầu đều đạt yêu cầu.

Các công việc cần tiến hành ngay sau Hội nghị kiểm điểm:

- Các tập thể và cá nhân tiếp thu ý kiến góp ý tại Hội nghị, các ý kiến được đồng chí chủ trì Hội nghị kết luận. Trên cơ sở đó đã hoàn chỉnh báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân để gửi về Bộ phận Thường trực thực hiện Nghị quyết TW 4 của Đảng ủy Tổng Công ty và Đảng ủy Công ty đảm bảo tiến độ.

- Tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm, thông báo kết quả về kiểm điểm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Chi ủy về việc tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết TW 4 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo các Quy định, hướng dẫn và kế hoạch đã đề ra.

- Đặc biệt trên cơ sở các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân, đề nghị các cấp ủy Đảng tổng hợp thành chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện.

Năm 2012 và các năm tiếp theo, thuận lợi cũng nhiều nhưng khó khăn không ít, thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XI) để tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được hạn chế, yếu kém của tập thể và của mỗi cá nhân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin trong Đảng và quần chúng, thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch, mục tiêu của đơn vị. Ngay sau đây, từng tập thể và từng đồng chí cần thực hiện điều chỉnh ngay, đặc biệt là đồng chí Bí thư cấp ủy cần đưa ra giải pháp khắc phục các tồn tại, những việc cần làm ngay và kế hoạch cụ thể; các khuyết điểm cần phân tích rõ nguyên nhân, quy trách nhiệm cá nhân để đề ra các biện pháp khắc phục hợp lý triển khai thực hiện có hiệu quả; làm tự giác và quyết liệt để thực hiện tốt Nghị quyết TW 4.

ĐẢNG ỦY Công ty CP SÔNG ĐÀ 11

Bộ phận Thường trực thực hiện NQTW 4

 
Tin liên quan
Khai trương website mới của Sông Đà 11(05/10/2012)
Lắp thành công rotor tổ máy số 1 Thủy điện Hủa Na(24/10/2012)
Toàn cảnh Thủy điện Sơn La ngày về đích(30/10/2012)
Vốn cho Dự án Thủy điện Xekaman 1(30/10/2012)
Công ty cổ phần Sông Đà 11 tăng cường công tác đấu thầu, giải quyết đủ việc làm cho CBCNV(13/12/2012)
CTCP Sông Đà 11 quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2012(28/12/2012)
ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 HOÀN THÀNH BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW 4 (khóa XI)(15/01/2013)
ĐHCĐ CTCP Sông Đà 11 lần thứ VIII(22/02/2013)
Chào mừng ĐH Công đoàn Công ty lần thứ VIII(22/02/2013)
ĐH Đoàn TNCS HCM CTCP Sông Đà 11 lần thứ IX(22/02/2013)
Hội nghị người lao động tổng kết các mặt hoạt động năm 2012 và bàn các biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2013(23/02/2013)
Công ty cổ phần Sông Đà 11 đồng loạt ra quân trên các công trình trọng điểm(23/02/2013)
Công đoàn Sông Đà 11 - 50 năm xây dựng và phát triển(01/03/2013)
Lễ ký hợp đồng điều hành và quản trị Công ty năm 2013(04/03/2013)
Gặp mặt chị em phụ nữ nhân dịp kỷ niệm Quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 năm 2013(09/03/2013)
Đoàn Thanh niên Sông Đà 11 ký Giao ước thi đua và hành động Tháng Thanh niên năm 2013(18/03/2013)
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI)(29/03/2013)
Chi đoàn CQ CTCP Sông Đà 11 tổ chức Ngày Chủ nhật Tình nguyện(29/03/2013)
Phát động chiến dịch thi đua 90 ngày đêm trên công trình Hệ thống cấp nước ngọt NMNĐ Mông Dương 1 và Đường dây 500kV Quảng Ninh - Mông Dương(03/05/2013)
Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 11 lần thứ 14 - Khóa VIII(13/06/2013)
Cuộc thi sáng tác Slogan Sông Đà(04/07/2013)
Hội nghị BCH Đảng bộ CTCP Sông Đà 11 lần thứ 15 (mở rộng)(24/07/2013)
Công ty cổ phần Sông Đà 11 nhận bằng khen của Bộ Công an(27/08/2013)
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 11 lần thứ 17 - Khóa VIII(11/10/2013)
Hội thi ATVSV giỏi Công ty cổ phần Sông Đà 11 năm 2013(23/06/2014)
Lễ ký hợp đồng xây lắp ĐZ 500kV NĐ Duyên Hải - Mỹ Tho(30/06/2014)
Tái cấu trúc TCT Sông Đà: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu(02/07/2014)
CTCP Sông Đà 11 đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba và tổng kết 10 năm thực hiện cổ phần hóa(28/08/2014)
Kỳ tích của Sông Đà 11 sau mười năm cổ phần hóa(03/09/2014)
Người thợ Sông Đà 11 chinh phục đỉnh To Buông(23/03/2015)
Đại hội Chi bộ Cơ quan Công ty cổ phần Sông Đà 11 lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015 - 2017)(24/04/2015)
Phấn đấu vận hành đường dây 220kV Xekaman 1 – Pleiku 2 vào đầu năm 2016(24/07/2015)
Đóng điện nghiệm thu công trình đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu(15/10/2015)
Trao quà cho học sinh nghèo huyện Mèo Vạc - Hà Giang(19/05/2016)
CTCP Sông Đà 11 chia sẻ khó khăn với đồng bào bị bão lụt tại miền Trung(27/12/2016)
CTCP Sông Đà 11: Hướng đi đúng tạo dựng thương hiệu mạnh(10/01/2017)
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII(07/02/2017)
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 11 KHÓA XI NHIỆM KỲ 2017 - 2019(09/05/2017)
Công ty cổ phần Sông Đà 11 đạt doanh thu 145 phần trăm kế hoạch SXKD năm 2016(09/05/2017)
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN CÔNG TY LẦN THỨ X(28/07/2017)
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 LẦN THỨ IX (NHIỆM KỲ 2017 – 2022)(13/09/2017)
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN TO BUÔNG TỔ CHỨC LỄ KHÁNH THÀNH CỤM NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TO BUÔNG - ĐÔNG KHÙA(15/01/2018)
ĐI TÌM NGUỒN ĐIỆN SẠCH TRÊN DÒNG ĐĂK PRU(01/08/2018)
KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG XANH HƯỚNG ĐI MỚI CỦA SÔNG ĐÀ 11(06/08/2018)
Dâng hương tri ân các Anh hùng, liệt sĩ nhân dịp kỷ niêm ngày phụ nữ Việt Nam 20-10(11/10/2018)
Thông báo tuyển dụng lao động(24/10/2018)
Dự án 500KV Quảng Trạch - Dốc Sỏi: Đẩy nhanh tiến độ ngay từ đầu Xuân(13/02/2019)
TIẾN QUÂN VÀO DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM ĐẦU NĂM KỶ HỢI 2019(06/03/2019)
Hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08-3 của Công Đoàn Công ty cổ phần Sông Đà 11(19/03/2019)
ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN 2019(01/04/2019)
Nhà máy điện mặt trời Phong Phú hòa lưới điện quốc gia(04/05/2019)
Đường dây 500kV mạch 3 gấp rút hoàn thành giải phóng mặt bằng(04/05/2019)
Phát động thi đua liên kết xây dựng công trình đường dây 500kV mạch 3(17/09/2019)
Khởi công đường điện 110KV Mường Lay - Điện Biên(17/09/2019)
Hơn 300 CBCNV vẫn thi công trên công trường đường dây 500kV mạch 3 trong dịp Tết(31/01/2020)
Thông báo tuyển dụng lao động(25/02/2020)
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng kiểm tra tiến độ thi công Dự án Đường dây 500 kV mạch 3(12/03/2020)
Thông báo mời thầu(28/04/2020)
thông báo mời chào hàng cạnh tranh(05/05/2020)
Thông báo quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 11(07/07/2020)
Thông báo quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 11(07/07/2020)
Tìm lại ký ức của một thời để nhớ(03/08/2020)
Công ty CP Sông Đà 11 trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và bằng cổ phiếu(26/08/2020)
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp(15/10/2020)
Phát động thi đua lao động sản xuất tại Nhà máy điện mặt trời phong phú(25/12/2020)
Công ty CP Sông Đà 11 tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021(08/02/2021)
Kiểm tra tiến độ công trình xây dựng Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đầu xuân Tân Sửu(04/03/2021)
THƯ MỜI CHÀO GIÁ THANH LÝ VẬT TƯ THIẾT BỊ(01/06/2021)
THƯ MỜI CHÀO GIÁ THANH LÝ VẬT TƯ THIẾT BỊ(07/06/2021)
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thanh lý vật tư thiết bị tồn kho không có nhu cầu sử dụng(11/06/2021)
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh(11/01/2022)
Thông báo gia hạn thời gian mời chào hàng cạnh tranh.(18/01/2022)
Lễ ra quân đầu năm và phát động thi đua hoàn thành mục tiêu đóng điện đúng tiến độ các công trình trọng điểm(10/02/2022)
Công ty cổ phần Sông Đà 11 tham dự Lễ phát động thi đua liên kết xây dựng các dự án lưới điện đồng bộ NMNĐ BOT Vân Phong 1(23/03/2022)
Thông báo mời thầu(28/03/2022)
Phát động chiến dịch thi đua 45 ngày đêm hoàn thành mục tiêu tiến độ công trình Gói thầu số 05 Đường dây 500kV NĐ Vân Phong - NĐ Vĩnh Tân(29/09/2022)
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh(03/11/2022)