Bảng giá chứng khoán
Mã CK Mã TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Liên kết
Các đơn vị thành viên
THƯ MỜI CHÀO GIÁ THANH LÝ VẬT TƯ THIẾT BỊ

Công ty CP Sông Đà 11 trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia chào giá cạnh tranh thanh lý vật tư thiết bị với chi tiết như sau: