Bảng giá chứng khoán
Mã CK Mã TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Liên kết
Các đơn vị thành viên
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 11 lần thứ 17 - Khóa VIII

SD11 - Thực hiện quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 11 khóa VIII (2010 - 2015) và chương trình công tác năm 2013, ngày 30 tháng 9 năm 2013 BCH Đảng ủy Công ty đã tổ chức Hội nghị lần thứ 17. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty, đồng chí Nguyễn Bạch Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy Công ty lần thứ 17 - Khóa VIII

Hội nghị đã nhất trí thông qua báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III và 9 tháng đầu năm 2013, đồng thời xác định Phương hướng và nhiệm vụ quý IV năm 2013 với các nội dung chủ yếu như sau:

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của Tổ hợp Sông Đà 11:

STT Chỉ tiêu kinh tế Đơn vị Ước thực hiện quý III năm 2013 Kế hoạch quý IV năm 2013
1 Tổng giá trị sản lượng Tỷ đồng 256,7 362,6
2 Tổng doanh số Tỷ đồng 300 375
3 Tổng lợi nhuận Tỷ đồng 18,5 15,35

Về cơ bản Công ty đã đáp ứng được yêu cầu tiến độ tại các công trình trọng điểm của Tổng Công ty Sông Đà (Thủy điện Lai Châu, Thủy điện Nậm Chiến, Thủy điện Đồng Nai 5, Thủy điện Xekaman 1, Nhà Quốc hội, Tòa nhà EVN, ...) và hoàn thành được mục tiêu bàn giao, đưa vào vận hành một số công trình do Công ty đấu thầu. Mục tiêu quý IV là đảm bảo tiếp tục hoàn thành mục tiêu, tiến độ tại các công trình trọng điểm của Tổng Công ty; tập trung quyết liệt và tăng cường nhân lực để hoàn thành được tiến độ các công trình của Công ty theo hợp đồng đã cam kết với Chủ đầu tư; hoàn thiện và nghiệm thu đóng điện, bàn giao, đưa vào vận hành các công trình đường dây và trạm biến áp đang thi công sắp hoàn thành.

Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp:

- Hoàn thành đề án tái cấu trúc Công ty trình Tổng Công ty phê duyệt. Đã thực hiện sáp nhập Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Hòa Bình vào Chi nhánh Sông Đà 11.7. Trong quý IV năm 2013, tiếp tục triển khai thực hiện tái cấu trúc Tổ hợp Sông Đà 11 theo kế hoạch của đề án đã được Tổng Công ty Sông Đà thông qua;

Công tác xây dựng Đảng:

- Trong quý III năm 2013, Đảng ủy Công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết 03 của BCT; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên, đoàn viên Công đoàn, đoàn Thanh niên đăng ký và thực hiện học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên và các đoàn thể quần chúng; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ các cấp;

- Đã tiến hành kiểm điểm đến từng đảng viên theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong quý IV tiến hành tổng kết việc học tập và quán triệt Nghị quyết, báo cáo kết quả với Đảng ủy Tổng Công ty;

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Sông Đà khóa X, Nghị quyết chương trình công tác quý IV năm 2013 và chỉ thị của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 11 về việc thực hiện đề án tái cấu trúc Công ty;

- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức các hoạt động thi đua, tuyên truyền thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng; chỉ đạo Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động thực hiện Nghị quyết và chương trình công tác của Thanh niên; chỉ đạo Công đoàn tổng kết các hoạt động thi đua đã phát động và tiếp tục tổ chức phong trào thi đua tại các công trình trọng điểm nhằm hoàn thành mục tiêu tiến độ và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013;

Quý IV năm 2013, việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Tổ hợp Sông Đà 11 còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị thành viên, từng cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong Tổ hợp phải phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém trong 9 tháng đầu năm trên các lĩnh vực: Công tác xây dựng Đảng, công tác quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh; Đổi mới hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, ... nhằm quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ quý IV và cả năm 2013 của Đảng bộ Tổ hợp Công ty cổ phần Sông Đà 11.

Ban Biên tập

 
Tin liên quan
Khai trương website mới của Sông Đà 11(05/10/2012)
Lắp thành công rotor tổ máy số 1 Thủy điện Hủa Na(24/10/2012)
Toàn cảnh Thủy điện Sơn La ngày về đích(30/10/2012)
Vốn cho Dự án Thủy điện Xekaman 1(30/10/2012)
Công ty cổ phần Sông Đà 11 tăng cường công tác đấu thầu, giải quyết đủ việc làm cho CBCNV(13/12/2012)
CTCP Sông Đà 11 quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2012(28/12/2012)
ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 HOÀN THÀNH BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW 4 (khóa XI)(15/01/2013)
ĐHCĐ CTCP Sông Đà 11 lần thứ VIII(22/02/2013)
Chào mừng ĐH Công đoàn Công ty lần thứ VIII(22/02/2013)
ĐH Đoàn TNCS HCM CTCP Sông Đà 11 lần thứ IX(22/02/2013)
Hội nghị người lao động tổng kết các mặt hoạt động năm 2012 và bàn các biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2013(23/02/2013)
Công ty cổ phần Sông Đà 11 đồng loạt ra quân trên các công trình trọng điểm(23/02/2013)
Công đoàn Sông Đà 11 - 50 năm xây dựng và phát triển(01/03/2013)
Lễ ký hợp đồng điều hành và quản trị Công ty năm 2013(04/03/2013)
Gặp mặt chị em phụ nữ nhân dịp kỷ niệm Quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 năm 2013(09/03/2013)
Đoàn Thanh niên Sông Đà 11 ký Giao ước thi đua và hành động Tháng Thanh niên năm 2013(18/03/2013)
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI)(29/03/2013)
Chi đoàn CQ CTCP Sông Đà 11 tổ chức Ngày Chủ nhật Tình nguyện(29/03/2013)
Phát động chiến dịch thi đua 90 ngày đêm trên công trình Hệ thống cấp nước ngọt NMNĐ Mông Dương 1 và Đường dây 500kV Quảng Ninh - Mông Dương(03/05/2013)
Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 11 lần thứ 14 - Khóa VIII(13/06/2013)
Cuộc thi sáng tác Slogan Sông Đà(04/07/2013)
Hội nghị BCH Đảng bộ CTCP Sông Đà 11 lần thứ 15 (mở rộng)(24/07/2013)
Công ty cổ phần Sông Đà 11 nhận bằng khen của Bộ Công an(27/08/2013)
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 11 lần thứ 17 - Khóa VIII(11/10/2013)
Hội thi ATVSV giỏi Công ty cổ phần Sông Đà 11 năm 2013(23/06/2014)
Lễ ký hợp đồng xây lắp ĐZ 500kV NĐ Duyên Hải - Mỹ Tho(30/06/2014)
Tái cấu trúc TCT Sông Đà: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu(02/07/2014)
CTCP Sông Đà 11 đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba và tổng kết 10 năm thực hiện cổ phần hóa(28/08/2014)
Kỳ tích của Sông Đà 11 sau mười năm cổ phần hóa(03/09/2014)
Người thợ Sông Đà 11 chinh phục đỉnh To Buông(23/03/2015)
Đại hội Chi bộ Cơ quan Công ty cổ phần Sông Đà 11 lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015 - 2017)(24/04/2015)
Phấn đấu vận hành đường dây 220kV Xekaman 1 – Pleiku 2 vào đầu năm 2016(24/07/2015)
Đóng điện nghiệm thu công trình đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu(15/10/2015)
Trao quà cho học sinh nghèo huyện Mèo Vạc - Hà Giang(19/05/2016)
CTCP Sông Đà 11 chia sẻ khó khăn với đồng bào bị bão lụt tại miền Trung(27/12/2016)
CTCP Sông Đà 11: Hướng đi đúng tạo dựng thương hiệu mạnh(10/01/2017)
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII(07/02/2017)
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 11 KHÓA XI NHIỆM KỲ 2017 - 2019(09/05/2017)
Công ty cổ phần Sông Đà 11 đạt doanh thu 145 phần trăm kế hoạch SXKD năm 2016(09/05/2017)
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN CÔNG TY LẦN THỨ X(28/07/2017)
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 LẦN THỨ IX (NHIỆM KỲ 2017 – 2022)(13/09/2017)
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN TO BUÔNG TỔ CHỨC LỄ KHÁNH THÀNH CỤM NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TO BUÔNG - ĐÔNG KHÙA(15/01/2018)
ĐI TÌM NGUỒN ĐIỆN SẠCH TRÊN DÒNG ĐĂK PRU(01/08/2018)
KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG XANH HƯỚNG ĐI MỚI CỦA SÔNG ĐÀ 11(06/08/2018)
Dâng hương tri ân các Anh hùng, liệt sĩ nhân dịp kỷ niêm ngày phụ nữ Việt Nam 20-10(11/10/2018)
Thông báo tuyển dụng lao động(24/10/2018)
Dự án 500KV Quảng Trạch - Dốc Sỏi: Đẩy nhanh tiến độ ngay từ đầu Xuân(13/02/2019)
TIẾN QUÂN VÀO DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM ĐẦU NĂM KỶ HỢI 2019(06/03/2019)
Hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08-3 của Công Đoàn Công ty cổ phần Sông Đà 11(19/03/2019)
ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN 2019(01/04/2019)
Nhà máy điện mặt trời Phong Phú hòa lưới điện quốc gia(04/05/2019)
Đường dây 500kV mạch 3 gấp rút hoàn thành giải phóng mặt bằng(04/05/2019)
Phát động thi đua liên kết xây dựng công trình đường dây 500kV mạch 3(17/09/2019)
Khởi công đường điện 110KV Mường Lay - Điện Biên(17/09/2019)
Hơn 300 CBCNV vẫn thi công trên công trường đường dây 500kV mạch 3 trong dịp Tết(31/01/2020)
Thông báo tuyển dụng lao động(25/02/2020)
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng kiểm tra tiến độ thi công Dự án Đường dây 500 kV mạch 3(12/03/2020)
Thông báo mời thầu(28/04/2020)
thông báo mời chào hàng cạnh tranh(05/05/2020)
Thông báo quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 11(07/07/2020)
Thông báo quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 11(07/07/2020)
Tìm lại ký ức của một thời để nhớ(03/08/2020)
Công ty CP Sông Đà 11 trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và bằng cổ phiếu(26/08/2020)
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp(15/10/2020)
Phát động thi đua lao động sản xuất tại Nhà máy điện mặt trời phong phú(25/12/2020)
Công ty CP Sông Đà 11 tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021(08/02/2021)
Kiểm tra tiến độ công trình xây dựng Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đầu xuân Tân Sửu(04/03/2021)
THƯ MỜI CHÀO GIÁ THANH LÝ VẬT TƯ THIẾT BỊ(01/06/2021)
THƯ MỜI CHÀO GIÁ THANH LÝ VẬT TƯ THIẾT BỊ(07/06/2021)
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thanh lý vật tư thiết bị tồn kho không có nhu cầu sử dụng(11/06/2021)
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh(11/01/2022)
Thông báo gia hạn thời gian mời chào hàng cạnh tranh.(18/01/2022)
Lễ ra quân đầu năm và phát động thi đua hoàn thành mục tiêu đóng điện đúng tiến độ các công trình trọng điểm(10/02/2022)
Công ty cổ phần Sông Đà 11 tham dự Lễ phát động thi đua liên kết xây dựng các dự án lưới điện đồng bộ NMNĐ BOT Vân Phong 1(23/03/2022)
Thông báo mời thầu(28/03/2022)
Phát động chiến dịch thi đua 45 ngày đêm hoàn thành mục tiêu tiến độ công trình Gói thầu số 05 Đường dây 500kV NĐ Vân Phong - NĐ Vĩnh Tân(29/09/2022)
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh(03/11/2022)