Bảng giá chứng khoán
Mã CK Mã TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Liên kết
Các đơn vị thành viên
Nhà máy thủy điện Thác Trắng

Dự án Nhà máy thủy điện Thác Trắng với công suất lắp máy 2x3MW nằm trên địa bàn xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên do công ty cổ phần Sông Đà 11 làm chủ đầu tư. Sau gần 2 năm xây dựng đã chính thức đi vào vận hành ngày 19/5/2006.

 

Dự án thủy điện Thác Trắng – Điện Biên do công ty cổ phần Sông Đà 11 làm chủ đầu tư. Sau gần 2 năm xây dựng đã chính thức đi vào vận hành ngày 19/5/2006.

Các thông số cơ bản của Nhà máy:

- Công suất lắp máy: 6MW.

- Sản lượng điện hàng năm: 21,9 triệu kWh.

- Tổng mức đầu tư: 102 tỷ đồng.