Bảng giá chứng khoán
Mã CK Mã TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Liên kết
Các đơn vị thành viên
Phê duyệt quy hoạch khu đô thị Nhơn Trạch

Ngày 17 tháng 3 năm 2008 UBND tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định số 807/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Phú Thạnh và xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Kèm theo Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất do Trung tâm Quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật đô thị - Phân viện quy hoạch Đô thị và Nông thôn Miền Nam thiết lập)

 

Ngày 17 tháng 3 năm 2008 UBND tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định số 807/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Phú Thạnh và xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Kèm theo Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất do Trung tâm Quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật đô thị - Phân viện quy hoạch Đô thị và Nông thôn Miền Nam thiết lập).