TextHead

Đang tải...

TextBody
Tiếng Việt English
Hotline
Về đầu trang

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty Cổ phần Sông Đà 11 các năm vừa qua đã ký Hợp đồng và thực hiện rất nhiều gói thầu lớn, dưới đây là những Dự án trọng điểm trong những năm gần đây:

- Năm 2022: Tổng giá trị Hợp đồng: 577 tỷ đồng, trong đó dự án nổi bật:

+ Hợp đồng thi công xây lắp số: 15/2022/HĐXL - SPMB – SĐ11 thực hiện gói thầu xây lắp Gói 7: TBA 220kV Vĩnh Châu và đường dây đấu nối trị giá: 168 tỷ đồng

+ Hợp đồng thi công xây lắp số: 50/2022/HĐPC-CPMB thực hiện Gói 9: TBA 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn và đường dây đấu nối trị giá: 114 tỷ đồng

+ Hợp đồng thi công xây lắp số: Số: 2211/220BX-BT/XL-146 thực hiện Gói 8: Gói 8: ĐZ 220kV Bát Xát-Bảo Thắng trị giá: 294 tỷ đồng

- Năm 2021: Tổng giá trị Hợp đồng: 357 tỷ đồng, trong đó dự án nổi bật:

+ Hợp đồng thi công xây lắp số:123/2021/HĐXL-CPMB thực hiện gói thầu xây lắp ĐZ 500kV NĐ Vân Phong-NĐ Vĩnh Tân trị giá: 171 tỷ đồng

- Năm 2020: Tổng giá trị Hợp đồng: 390 tỷ đồng, trong đó dự án nổi bật:

+ Hợp đồng thi công xây lắp số: 15/2020/HĐXL/SPMB-SĐ11 thực hiện gói thầu Gói thầu số 5: Cung cấp VTTB và xây lắp đường dây hỗn hợp 4 mạch Lô 5.1 thuộc dự án: Đường dây 500kV Đức Hoà - Chơn Thành trị giá: 112 tỷ đồng

- Năm 2019: Tổng giá trị Hợp đồng: 205 tỷ đồng, trong đó dự án nổi bật:

+ Hợp đồng thi công xây lắp số: 195/2019/HĐXL/LT-SĐ11 thực hiện gói thầu xây lắp ĐZ 110kV Thuỷ điện Long Tạo - Thuỷ điện Nậm Mức ( đoạn 2) trị giá: 55 tỷ đồng

- Năm 2018: Tổng giá trị Hợp đổng: 1.836 tỷ đồng, trong đó các Dự án nổi bật:

+ Hợp đồng thi công xây lắp số 12/2015/TCTSĐ-SĐ11 thực hiện gói thầu xây lắp ĐZ 230kv Xekaman 1 trị giá: 533 tỷ đồng

+ Hợp đồng thi công xây lắp số: 195 EVNNPT/NPMB-HDXL-KH thực hiện gói thầu xây lắp ĐZ 500/220KV Hiệp Hòa - Đông Anh trị giá: 113 tỷ đồng

+ Hợp đồng “Tổng thầu thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt” số: : 28/2017/HĐXL-DP1 thực hiện gói thầu: xây dựng, cung cấp và lắp đặt các hạng mục công trình bao gồm: Cụm đầu mối, đường ống áp lực, nhà máy và kênh xả, trị giá: 103 tỷ đồng

+ Hợp đồng thi công xây lắp số: 36/HĐXL/SPMB-SĐ11 thực hiện gói thầu xây lắp ĐZ 220KV đấu nối số 2 TBA 500KV Đức Hòa trị giá: 115 tỷ đồng

+ Hợp đồng Cung cấp VTTB thi công xây lắp số: 010318/CP4.HITC-LDSĐAC thực hiện hói thầu HT cấp điện động lực Cảng Hải Phòng trị giá: 142 tỷ đồng

+ Hợp đồng Thiết kế, cung cấp lắp đặt, thi công XD  trọn gói Nhà máy tới ngoài hàng rào Trạm nâng áp 22/110kV số: Số 10/2018/HĐ/Solarcom-Trina-Songda11

+ Hợp đồng Thi công Xây lắp số: 100/2018/HĐXL-CPMB gói thầu số 9-Lô 9.3, Lô 9.12, Lô 9.13-Dự án: Đường dây 500kV Quảng Trạch-Dốc Sỏi trị giá: 377 tỷ đồng.

TextFooter
Thông báo
Đóng