TextHead

Đang tải...

TextBody
Tiếng Việt English
Hotline
Về đầu trang

Phê duyệt quy hoạch khu đô thị Nhơn Trạch

Ngày 17 tháng 3 năm 2008 UBND tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định số 807/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Phú Thạnh và xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Kèm theo Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất do Trung tâm Quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật đô thị - Phân viện quy hoạch Đô thị và Nông thôn Miền Nam thiết lập)

Ngày 17 tháng 3 năm 2008 UBND tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định số 807/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Phú Thạnh và xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Kèm theo Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất do Trung tâm Quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật đô thị - Phân viện quy hoạch Đô thị và Nông thôn Miền Nam thiết lập).

TextFooter
Thông báo
Đóng