TextHead

Đang tải...

TextBody
Tiếng Việt English
Hotline
Về đầu trang

Các dự án đầu tư tài chính

Một số dự án đầu tư tài chính của Công ty trong năm 2008.

 

 

Một số dự án đầu tư tài chính của Công ty trong năm 2008.

1. Dự án Quỹ Ngân hàng ngoại thương Vietcombank 3:

- Chủ đầu tư: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

- Vốn điều lệ: 5.000 tỷ đồng.

- Ngành nghề kinh doanh: Quản lý quỹ và kinh doanh quỹ theo quy định của Nhà nước.

- Vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà 11: 10,02 tỷ đồng.

- Thời gian góp vốn: Quí II năm 2008.

- Hình thức góp vốn: Ủy thác qua Tổng công ty Sông Đà.

2. Dự án Công ty TNHH Cao su Tân Biên:

- Ngành nghề kinh doanh: Trồng, khai thác và kinh doanh các sản phẩm từ cây cao su tại Campuchia....

- Địa điểm Công ty: Tân Biên - Tây Ninh.

- Vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà 11: 08 tỷ đồng.

- Năm khai thác: 2013.

- Hình thức góp vốn: Ủy thác thông qua Tổng công ty Sông Đà.

3. Dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3:

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất điện năng từ nguồn khí gas...

- Địa điểm Công ty: Nhơn Trạch - Đồng Nai.

- Vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà 11: 03 tỷ đồng.

- Thời gian góp vốn: Năm 2008.

- Hình thức góp vốn: Ủy thác thông qua Tổng công ty Sông Đà.

4. Dự án Công ty TNHH Hoá chất Muối mỏ Việt - Lào:

- Ngành nghề kinh doanh: Khai thác và chế biến muối kali phục vụ sản xuất công nghiệp hoá chất, dược hẩm ... tại Lào.

- Địa điểm Công ty: Nước CHDCND Lào.

- Vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà 11: 7,5 tỷ đồng.

- Tình hình góp vốn: Năm 2008 góp 03 tỷ đồng.

- Hình thức góp vốn: Ủy thác thông qua Tổng công ty Sông Đà

TextFooter
Thông báo
Đóng