TextHead

Đang tải...

TextBody
Tiếng Việt English
Hotline
Về đầu trang

Thông báo về việc lấy ý kiên cổ đông bằng văn bản và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền

- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Xin mời download tài liệu ở đây.

- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Xin mời download tài liệu ở đây.

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Xin mời download tài liệu ở đây.

TextFooter
Thông báo
Đóng