TextHead

Đang tải...

TextBody
Tiếng Việt English
Hotline
Về đầu trang

Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Kính mời Quý Cổ đông xem thông tin chi tiết trong Thông báo dưới đây:

Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty thông qua việc triệu tập ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2015 và nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội, kính mời Quý Cổ đông tải về để xem chi tiết:

1. Nghị quyết của HĐQT Công ty thông qua việc triệu tập ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2015 và nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội.

2. Quyết định của HĐQT Công ty thông qua việc triệu tập ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2015 và nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội.

TextFooter
Thông báo
Đóng