TextHead

Đang tải...

TextBody
Tiếng Việt English
Hotline
Về đầu trang

Thông báo mời họp ĐH ĐCĐ năm 2012

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

 

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 11.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 11 trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông của Công ty đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

1. Thời gian: 07h30 phút thứ 6 ngày 27/04/2012.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Khách sạn Mường Thanh, Khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát;

- Báo cáo mức chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2011, kế hoạch năm 2012;

- Công khai tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011;

- Bầu bổ sung và thay thế thành viên HĐQT Công ty;

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

4. Thành phần tham dự:

- Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Công ty và tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 có tên trong danh sách được chốt vào ngày 05/4/2012.

- Các Cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho HĐQT hoặc người khác tham dự, người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ 3.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự thông qua đường bưu điện, fax: 04.33542280, hoặc liên hệ trực tiếp qua điện thoại theo số: 04.22146143 hoặc 0934484526 (Mr. Quang) trước ngày 26/04/2012.

- Quý vị Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMTND hoặc hộ chiếu, giấy uỷ quyền bản gốc (nếu được uỷ quyền tham dự Đại hội).

6. Tài liệu phục vụ đại hội: Quý vị Cổ đông có thể nhận tại trụ sở Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (giờ hành chính) hoặc tải về theo các đường dẫn dưới đây:

Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 sau kiểm toán.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông.

 

                                                                                  

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Bạch Dương

 

TextFooter
Thông báo
Đóng