TextHead

Đang tải...

TextBody
Tiếng Việt English
Hotline
Về đầu trang

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Tuyền
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: SJE
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 500.000 CP (tỷ lệ 2,07%)
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
- Ngày bắt đầu giao dịch: 17/11/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/12/2023.

Chi tiết thông báo xem tại đây.

TextFooter
Thông báo
Đóng