TextHead

Đang tải...

TextBody
Tiếng Việt English
Hotline
Về đầu trang

Phê duyệt Hợp đồng sáp nhập giữa SEL với SEL và SINCO

Các Nghị quyết được thông qua bao gồm

1. Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty cổ phần Sông Đà 11 và Công ty cổ phần Sông Đà 11 - Thăng Long, giữa Công ty cổ phần Sông Đà 11 và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà 11;
2. Nghị quyết về việc Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng theo phương thức hoán đổi cổ phiếu để thực hiện sáp nhập;

Xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông nội dung các văn bản có liên quan, xin mời tải tài liệu ở đây.

TextFooter
Thông báo
Đóng