TextHead

Đang tải...

TextBody
Tiếng Việt English
Hotline
Về đầu trang

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Sáng ngày 22/04/2011 tại Trung tâm hội nghị Quốc Gia - 57 Đường Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2010 và kế hoạch năm 2011, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát năm 2010 và kế hoạch kiểm soát năm 2011 và ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11 năm 2011.

Xin kính chuyển tới các Quý cổ đông các văn kiện đã được thông qua tại Đại hội (download tài liệu tại đây).

TextFooter
Thông báo
Đóng