TextHead

Đang tải...

TextBody
Tiếng Việt English
Hotline
Về đầu trang

Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2007

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2007. Xem nội dung chi tiết Nghị quyết tại đây. Một số hình ảnh tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2007:

 

Ông Lê Văn Châu - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tại Đại hội

Cổ đông chất vấn tại Đại hội

 

TextFooter
Thông báo
Đóng