TextHead

Đang tải...

TextBody
Tiếng Việt English
Hotline
Về đầu trang

CTCP ĐẦU TƯ ENERGY VIỆT NAM - NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT - ĐÃ MUA 478.100 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư ENERGY Việt Nam
- Mã chứng khoán: SJE
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.327.480 CP (tỷ lệ 51,01%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Quang Chung
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 478.100 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 478.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12.805.580 CP (tỷ lệ 52,98%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Mua cổ phiếu
- Ngày bắt đầu giao dịch: 31/08/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 31/08/2023.

Chi tiết thông báo xem tại đây.

TextFooter
Thông báo
Đóng