TextHead

Đang tải...

TextBody
Tiếng Việt English
Hotline
Về đầu trang

Chào bán cổ phần vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long

Để thực hiện đề án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long chuyển đổi thành "Công ty cổ phần Xây lắp Sông Đà 11" đạt hiệu quả, Công ty cổ phần Sông Đà 11 thông báo việc chào bán như sau:

1. Tổng số cổ phần chào bán: 3.430.000 Cổ phần;

2. Giá chào bán: 10.000 đồng/1 Cổ phần;

3. Đối tượng: CBCNV của toàn tổ hợp Sông Đà 11 và các nhà đầu tư trong nước;

4. Thời gian đăng ký: trước 17h00 ngày 13/01/2024.

Mọi thông tin liên hệ qua Phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Sông Đà 11:

- Ông: Trịnh Trọng Hùng - Trưởng phòng TCHC, ĐT: 0979.118.350;

- Ông: Nguyễn Trường Thịnh - Phó Trưởng phòng TCHC, ĐT: 0975.760.646.

Xem chi tiết tại đây.

TextFooter
Thông báo
Đóng