Video
Thư viện ảnh
Connection with Shareholders

Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền như sau:


Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2016 và lũy kế đến 31/03/2016.


Ngày 23/4/2016, tại Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 11 (Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty đã diễn ra thành công tốt đẹp.


Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa chấp thuận cho Công ty cổ phần Sông Đà 11 được gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính quý của Công ty lập năm 2016 trong thời gian 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý.


Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính tổng hợp quý I năm 2016 và lũy kế đến 31/03/2016.

«Previous |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| Next »
Liên kết
Các đơn vị thành viên