Video
Thư viện ảnh
Connection with Shareholders

Ngày 26/4/2018, tại Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 11 (Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, km10 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đã diễn ra thành công tốt đẹp.


Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông các Báo cáo tài chính quý I năm 2018 và lũy kế đến 31/3/2018 như sau:


SĐ11 - Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo về...


SĐ11 - Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông của Công ty Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 như sau:


Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.

«Previous |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| Next »
Liên kết
Các đơn vị thành viên