Video
Thư viện ảnh
Connection with Shareholders

Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo về việc bổ sung thông tin Bản cáo bạch chào bán cổ phần ra công chúng.


Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo về việc công bố bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và thông báo phát hành cổ phiếu
 

Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông các Báo cáo tài chính quý III năm 2018 và lũy kế đến 30/9/2018 như sau:


Ngày 26/10/2018, tại Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 11 (Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, km10 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội), Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty đã diễn ra thành công tốt đẹp.


Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và một số nội dung khác cần lấy ý kiến như sau:

«Previous |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| Next »
Liên kết
Các đơn vị thành viên