Video
Thư viện ảnh
Connection with Shareholders

SĐ 11 - Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng công bố quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 11.


Ngày 22/6/2019, tại Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 11 (Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km10 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đã diễn ra thành công tốt đẹp.


Sông Đà 11 - Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo về thời gian, địa điểm, chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.


Sông Đà 11 - Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo về thời gian, địa điểm và nội họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.


Sông Đà 11 - Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

«Previous |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| Next »
Liên kết
Các đơn vị thành viên