Video
Thư viện ảnh
Connection with Shareholders
Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản thông qua phát hành cổ phiếu cho cho cổ đông hiện hữu như sau:
 

SĐ11 - Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo về việc gia hạn BCTC năm 2018 như sau:


Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông các Báo cáo tài chính quý II năm 2018 và lũy kế đến 30/6/2018 như sau:
 

SĐ11 - Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty cổ phần Sông Đà 11:


Ngày 26/4/2018, tại Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 11 (Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, km10 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đã diễn ra thành công tốt đẹp.

«Previous |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| Next »
Liên kết
Các đơn vị thành viên