Video
Thư viện ảnh
Connection with Shareholders
Ngày 20/6/2020, tại Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 11 (Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km10 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đã diễn ra thành công tốt đẹp.
 

Sông Đà 11 - Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo về thời gian, địa điểm, chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.


Sông Đà 11 - Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo về việc gia hạn họp Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2020.


SĐ 11 - Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng công bố báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 11.


Sông Đà 11 - Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo về việc gia hạn thời gian công bố BCTC của SJE.

«Previous |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| Next »
Liên kết
Các đơn vị thành viên