Video
Thư viện ảnh
Connection with Shareholders

Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và một số nội dung khác cần lấy ý kiến như sau:


Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông các Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 (đã được kiểm toán soát xét) như sau:


Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản thông qua phát hành cổ phiếu cho cho cổ đông hiện hữu như sau:
 

SĐ11 - Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo về việc gia hạn BCTC năm 2018 như sau:


Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông các Báo cáo tài chính quý II năm 2018 và lũy kế đến 30/6/2018 như sau:
 
«Previous |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| Next »
Liên kết
Các đơn vị thành viên