Video
Thư viện ảnh
Connection with Shareholders

Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:


Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo về việc hủy lấy ý kiên cổ đông bằng văn bản như sau:


Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo về việc lùi thời gian thực hiện lấy ý kiên cổ đông bằng văn bản như sau:


Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông các Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 và lũy kế đến 31/12/2017 như sau:


Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông một số Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty và Thông báo về việc lấy ý kiên cổ đông bằng văn bản và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền như sau:

«Previous |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| Next »
Liên kết
Các đơn vị thành viên