Video
Thư viện ảnh
Connection with Shareholders

Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo về việc lùi thời gian thực hiện lấy ý kiên cổ đông bằng văn bản như sau:


Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông các Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 và lũy kế đến 31/12/2017 như sau:


Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông một số Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty và Thông báo về việc lấy ý kiên cổ đông bằng văn bản và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền như sau:


Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông các Báo cáo tài chính quý III năm 2017 và lũy kế đến 30/9/2017 như sau:


Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông các Báo cáo tài chính giữa niên độ 2017 (đã được kiểm toán soát xét thông tin) như sau:

«Previous |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| Next »
Liên kết
Các đơn vị thành viên