Video
Thư viện ảnh
Connection with Shareholders

Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính tổng hợp quý II năm 2016 và lũy kế đến 30/6/2016.


Chấp hành quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin. Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã công bố Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, các Quý Cổ đông và đăng tải trên website của...


Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền như sau:


Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2016 và lũy kế đến 31/03/2016.


Ngày 23/4/2016, tại Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 11 (Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty đã diễn ra thành công tốt đẹp.

«Previous |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| Next »
Liên kết
Các đơn vị thành viên