Video
Thư viện ảnh
Connection with Shareholders

SĐ 11 - Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý cổ đông thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Nhà nước về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán


SĐ 11 - Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý cổ đông thông báo của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của SJE 


Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông các Báo cáo tài chính quý II năm 2020 và lũy kế đến 30/06/2020 như sau:
 

SĐ 11 - Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng công bố quyết định số 52/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ...


Ngày 20/6/2020, tại Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 11 (Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km10 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đã diễn ra thành công tốt đẹp.
 
«Previous |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| Next »
Liên kết
Các đơn vị thành viên