Video
Thư viện ảnh
Fields of business

(XÂY DỰNG) - Năm 2015, Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu, tổng giá trị sản lượng lên tới hơn 1.200 tỷ đồng đạt 121% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt gần 83 tỷ đồng chiếm 179% kế hoạch, nộp ngân sách hơn 58 tỷ đồng đạt 108%, đảm bảo việc làm và ổn định đời sống cho trên...
(XÂY DỰNG) - Công ty cổ phần Sông Đà 11 là doanh nghiệp hàng đầu trong khối xây lắp của Tổng Công ty Sông Đà về lĩnh vực xây lắp đường dây và trạm điện. Hơn 10 năm qua, Công ty đã dần tạo dựng được thế đứng vững vàng với việc tham gia thi công nhiều gói thầu quan trọng của ngành Điện lực Việt Nam. Qua đó, Sông...


Công ty Cổ phần Sông Đà 11 hiện sở hữu hàng trăm đầu xe máy chuyên dùng các loại cùng với các thiết bị công nghiệp của các hãng sản xuất nổi tiếng trên thế giới, đảm bảo cho thi công các dự án, công trình lớn với mọi quy mô trên phạm vi toàn quốc và nước ngoài.

Liên kết
Các đơn vị thành viên