Video
Thư viện ảnh
About us

SĐ11 - Công ty cổ phần Sông Đà 11 có nhu cầu tuyển dụng lao động kỹ thuật các chuyên ngành Điện, Cấp thoát nước, Xây dựng để làm việc tại các công trình của Công ty. Chi tiết xin mời xem thông báo kèm theo.


SĐ11 - Công ty cổ phần Sông Đà 11 cần tuyển dụng 70 công nhân các ngành nghề để làm việc tại các công trình của Công ty. Chi tiết xin mời xem thông báo:


 

Công ty cổ phần Sông Đà 11 tiền thân là một Đội điện nước thuộc Tổng Công ty Xây dựng Thuỷ điện Thác Bà do Bộ Kiến trúc thành lập từ năm 1961, đến năm 1973 được nâng cấp thành Công trường Cơ điện. Năm 1976 theo Quyết định của Bộ Xây dựng, chuyển đơn vị về Thị xã Hoà Bình để chuẩn bị cho khởi công Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình...

TỰ HÀO HÁT VỀ SÔNG ĐÀ 11


Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm các Phòng ban chức năng Công ty, các Chi nhánh, Nhà máy trực thuộc và các Công ty liên kết.

«Previous |1 | 2| Next »
Liên kết
Các đơn vị thành viên